לקוחה? בואי נתחבר

אז איך אני יכולה לעזור?

אני רוצה
קטניות!

אני רוצה
קטניות!

אני רוצה
קטניות!

אני רוצה
קטניות!