לקוחה? בואי נתחבר

אז איך אני יכולה לעזור?

אני רוצה
ארוחת ביניים!

אני רוצה
ארוחת ביניים!

אני רוצה
ארוחת ביניים!

אני רוצה
ארוחת ביניים!